Guide Baby Bee on a quest to get all the flowers with the minimum effort. Simple mechanics, complex puzzles. Think hard!
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
1 Thg02, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Baby Bee

 

Về trò chơi này

Guide Baby Bee through beautiful locations on a quest to get all the flowers with the minimum effort.

Earn stars to make new bees and unlock levels and accessories!

Embark on an epic journey through the awesome vastness of nature!

Meet crazy characters in your journey, find out if they are friend or foe!

Baby Bee introduces an original game play dynamic with a simple set of rules that evolves into increasingly complex puzzles. An experience that is easy for a child to understand but challenging even for a rocket scientist to solve.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Microsoft Windows XP/Vista/7
  • Bộ xử lý: Dual-core 2.0 GHz (SSE2)
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: ATI Radeon HD4850 -OR- GeForce GTX 295
  • Lưu trữ: 190 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Mouse needed, Windowed
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.9+
  • Bộ xử lý: Dual Core 1.6 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 230 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Mouse needed, Windowed

Thẩm định viên nói gì

6 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...