Akagi Ai is unexpectedly stabbed on her way home from school. She finds her spirit possessing her body from earlier that day, and must collaborate with the past self that inhabits her body to discover why she keeps dying -- and why she keeps coming back.
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
12 Thg02, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Manna for our Malices

 

Về trò chơi này

Akagi Ai is unexpectedly stabbed on her way home from school. She finds her spirit possessing her body from earlier that day, and must collaborate with the past self that inhabits her body to discover why she keeps dying -- and why she keeps coming back. Along the way, she becomes entangled with mysterious goings-on that have entrapped her friends.

Manna for our Malices is a decision-heavy visual novel with branching, time loops, and scenes that unlock progressively as you uncover new clues.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: Pentium
  • Bộ nhớ: 128 MB RAM
  • Đồ họa: 16 colors
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10
  Khuyến nghị:
  • HĐH: 10
  Tối thiểu:
  • HĐH: 2.4
  Khuyến nghị:
  • HĐH: 3.x

Thẩm định viên nói gì

16 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...