Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Fantasy Grounds trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
22 Thg01, 2019
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Fantasy Grounds trên Steam để có thể chơi.

Mua Fantasy Grounds - Devin Night Token Pack: Tome of Beasts 8: Sandman - Zmey +Appendix NPC's (Token Pack)

Mua Devin Night Token Bundle Set 1 BỘ (?)

Bao gồm 34 vật phẩm: Fantasy Grounds - Top-down Tokens - Heroic 1, Fantasy Grounds - Top-down Tokens - Heroic 2, Fantasy Grounds - Top-down Tokens - Heroic 3, Fantasy Grounds - Top-down Tokens - Heroic 4, Fantasy Grounds - Top-down Tokens - Heroic 5, Fantasy Grounds - Space Characters (Token Pack), Fantasy Grounds - Modern Tokens 2 (Token Pack), Fantasy Grounds - Modern 1 (Token Pack), Fantasy Grounds - Townsfolk 2 (Token Pack), Fantasy Grounds - Trolls, Lizardmen and Rockmen Characters (Token Pack), Fantasy Grounds - Undead 2 (Token Pack), Fantasy Grounds - Summoned Helpers (Token Pack), Fantasy Grounds - Humanoid Monsters (Token Pack), Fantasy Grounds - Demons and Devils (Token Pack), Fantasy Grounds - Giants (Token Pack), Fantasy Grounds - Many-Legged Fiends (Token Pack), Fantasy Grounds - Four-Legged Fiends (Token Pack), Fantasy Grounds - Two-Legged Fiends (Token Pack), Fantasy Grounds - Winged Fiends (Token Pack), Fantasy Grounds - Animals (Token Pack), Fantasy Grounds - Vikings (Token Pack), Fantasy Grounds - Pig Faced Orcs (Token Pack), Fantasy Grounds - Forged Kin (Token Pack), Fantasy Grounds - Undead 1 (Token Pack), Fantasy Grounds - Frozen North (Token Pack), Fantasy Grounds - Dragon Kin (Token Pack), Fantasy Grounds - Amazons (Token Pack), Fantasy Grounds - Brigands (Token Pack), Fantasy Grounds - Devin Night Pack 109: Heroic Characters 21 (Token Pack), Fantasy Grounds - Devin Night Pack 108: Heroic Characters 20 (Token Pack), Fantasy Grounds - Devin Night Pack 107: Chaotic Creatures 3 (Token Pack), Fantasy Grounds - Devin Night Token Pack: Tome of Beasts 8: Sandman - Zmey +Appendix NPC's (Token Pack), Fantasy Grounds - Devin Night Token Pack 111: Aquatic Adventures (Token Pack), Fantasy Grounds - Devin Night Token Pack #119: Sci-fi Characters (Token Pack)

-40%
$106.46
 

Về nội dung này

Devin Night Token Pack: Tome of Beasts 8: Sandman - Zmey +Appendix NPC's


The 8th pack in the series, 53 monsters from Kobold Press' Tome of Beasts.

This product includes:

 • Bandit Lord
 • Black Knight Commander
 • City Watch Captain
 • Devilbound Gnome Prince
 • Dwarven Ring Mage
 • Elvish Veteran Archer
 • Emerald Order Leader
 • Ghost Knight, Mounted
 • Ogre Chieftan
 • Scorpion Cultist
 • Vampire Warlock
 • Wolf Reaver Dwarf
 • Kobold Wizard
 • Sandman
 • Sandwyrm
 • Sap Demon
 • Sarcophagus Slime
 • Sathaq Worm
 • Tendril Puppet
 • Tophet
 • 2 Tosculi
 • 2 Treacle
 • Treant Weeping
 • Troll Lake
 • Trollkin Reaver
 • Tusked Skyfish
 • Uraeus
 • Urochar
 • Ushabti
 • Vaettir
 • Valkyrie
 • Vampire, Umbral
 • Vapor Lynx
 • Vesiculosa
 • Vila
 • Vile Barber
 • Vine Lord
 • Voidling
 • Wampus Cat
 • Water Leaper
 • Wharfling
 • White Ape
 • Witchlight
 • Wormhearted Suffragan
 • Xanka
 • Xhkarsh
 • Ychen Bannog
 • Zaratan
 • Zimwi
 • Zmey
 • Zmey Headling

Converted by: James Holloway

Released on January 10, 2019. Designed for Fantasy Grounds version 3.3.6 and higher.

Requires: An active subscription or a one time purchase of a Fantasy Grounds Full or Ultimate license and any ruleset.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7x , 8x or 10x
  • Bộ xử lý: 1.6 GHz or higher processor
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Graphics card recommended
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: a sound card is required for voice communication using external programs like Google Hangouts, Skype or Discord.
  • Ghi chú thêm: Requirements vary by the add-ons installed and the number of players connecting to your game.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7x , 8x or 10x
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz or higher processor
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX or OpenGL compatible card.
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: a sound card is required for voice communication using external programs like Google Hangouts, Skype or Discord.
  • Ghi chú thêm: Requirements vary by the add-ons installed and the number of players connecting to your game.
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.6.8 or newer
  • Bộ xử lý: 1.6 GHz or higher processor
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Graphics card recommended
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: A sound card is required for voice communication using external programs like Google Hangouts, Skype or Discord.
  • Ghi chú thêm: This product uses a wine wrapper to simplify installation
  Khuyến nghị:
  • HĐH: 10.6.8 or newer
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz processor or higher
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX 9.0 compatible video adapter
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: A sound card is required for voice communication using external programs like Google Hangouts, Skype or Discord.
  • Ghi chú thêm: This product uses a wine wrapper to simplify installation

Các DLC khác của trò chơi này

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.