Buoyancy is a city-building strategy game where you build, manage, and move a floating city on an oceanic world. Explore and scavenge resources scattered around the endless waters. Keep your villagers nourished and happy while combating fires, sickness, and pirate attacks.
Đánh giá gần đây:
Khá tích cực (28) - 71% trên 28 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (210) - 81% trên 210 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
30 Thg08, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We would love community feedback during development. Additionally sales from Early Access means we can afford to dedicate more development time.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“We plan for Early Access to last about 8-12 months. During this period we will enter Beta until finally Full Release.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“Our initial Early Access is a complete playable game albeit lacking content.

During Early Access we have plans for new mechanics and more features which will be announced with Devlogs and Community Updates. These additions are for enhancing players experiences, more content for the player, and extending play time through gameplay.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“Buoyancy is currently in pre-Alpha stage. The key mechanics of the game are done (city building, resource transportation, and city movement). There are still bugs and balance issues.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“It is intended to gradually raise the price as we ship major features and additions.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“First and foremost we love hearing back from players about the game, whether praise or critic. Our number one goal is to make a great game. Feedback can be left on our Steam Discussion Boards and website.

We plan on running contests to name certain aspects of the game chosen by the community. This could include names of villagers, pirates, cities, etc.”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Buoyancy

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Buoyancy is a city-building strategy game set in an ocean world.

Build a floating city. Plan out your city's expansion by placing floating platforms that connect with each other. There are several types of buildings: Gatherers, Production, Hunters, Military, and Utility. Resources are delivered in real-time for constructing and production by your villagers.

Manage a growing population. Your city's population will be ever growing! Manage your villagers happiness and nourishment levels to keep them alive. Try to balance resource production with an increasing population that demands more and more. Combat sickness and fires that could cripple your city.

Explore with your mighty city. In this ocean world there are resources and floating junk to exploit but they’re not always going to drift your way. You can move your city around to exploit resources providing your buildings a production boost. Most of these resources are critical to develop larger cities, and some are necessary to keep surviving!
Find schools of fish, derelict ships, and take advantage of rebounded whale populations (or don’t).

Fight for your survival. Pirates will attack you if they spot your city. You can train Guards to defend your city from invaders. Place Junk Cannons to destroy a large amount of pirates in one blow, but be careful of friendly fire!


Community
Feel free to follow us on Twitter, subscribe to our reddit, and be part of our Discord channel.

About us
We are Devs on a Boat, a small indie game company based in sunny Seattle, WA.
We currently do not develop on a boat, but we dream.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Contains simulated violence and blood.
Contains cannibalism references.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Core i3 or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Geforce GTX 400/Radeon HD 5000
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Core i5 or better
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Geforce GTX 700/Radeon HD 7000 series or better
  Tối thiểu:
  • Bộ xử lý: Core i3 or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Geforce GTX 400/Radeon HD 5000
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Bộ xử lý: Core i5 or better
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Geforce GTX 700/Radeon HD 7000 series or better
  Tối thiểu:
  • Bộ xử lý: Core i3 or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Geforce GTX 400/Radeon HD 5000
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Bộ xử lý: Core i5 or better
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Geforce GTX 700/Radeon HD 7000 series or better

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...