Detective Girl of the Steam City is the story of Sophie, a private investigator not unlike Sherlock Holmes. It's up to Sophie to uncover the mysteries of the Steam City through her investigations. What mysteries and intrigue await her? Find out in this Steam Punk RPG!
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (26) - 92% trên 26 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (325) - 88% trên 325 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
18 Thg07, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Kagura Games trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Detective Girl of the Steam City

Mua Kagura Games - Starter Pack 2 BỘ (?)

Bao gồm 5 vật phẩm: Seed of Evil, Slave's Sword 2, Ideology in Friction, Detective Girl of the Steam City, Leanna's Slice of Life

-10%
$74.65
 

Về trò chơi này

Sophie is a private investigator not unlike Sherlock Holmes. She resides in the Steam City, a metropolis going through an industrial revolution.

In this growing city with a huge population, there are many different kinds of people; industrialists, workers, merchants, and your average citizens.

However, within any big city, there are always criminals and conspiracies. The Steam City will need a detective on the case!

It'll be up to Sophie to uncover the mysteries of the Steam City through her investigations.

What mysteries and intrigue await her?

Find out in this Steam Punk RPG brought to you in native English!

Features

 • A Classic RPG Experience
 • A Big City to Explore
 • Side Quests
 • Multiple Supporting Characters
 • And a Variety of Enemies!

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Detective Girl of the Steam City contains strong language.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows® 7/8/8.1/10
  • Bộ xử lý: Intel Core2 Duo or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX 9/OpenGL 4.1 capable GPU
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: 1280x768 or better Display. Lag may occur from loading menus or maps. Turn off other programs before running the game.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows® 7/8/8.1/10
  • Bộ xử lý: 2+ GHz Processor
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL ES 2.0 hardware driver support required for WebGL acceleration. (AMD Catalyst 10.9, nVidia 358.50)
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: 1280x768 or better Display. Lag may occur from loading menus or maps. Turn off other programs before running the game.

Xem thêm từ Kagura Games

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...