Dance to rhythm & beat and show off your skills."Millionaire Dancer", the title given to the best dancers, is yours.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
16 Thg04, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“The playable version has been completed, and we have released the early access version to improve the game with user feedback.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“We plan to launch the full version in Q4 2019.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“In the full version, we are planning to:
- Track editor to create custom tracks
- More than 10 songs and 3 difficulty playable tracks
- Title system based on score
- Leaderboards to compete with other users”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“It's all ready to play, with 5 songs and three difficulty tracks each.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“In the early access version, you can purchase at a lower price than the full version.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“Leave a comment to the Steam community(Steam Discussion board) or email us.
We will improve 'Millionaire Dancer' with your feedback, including difficulty, playtime, track patterns and so on.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một bộ thực tế ảo. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua Millionaire Dancer

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi nàyMillionaire Dancer is a rhythm game that can dance in VR.
Beyond simply matching the pattern, experience the feeling of dancing
Feel various rhythms, dance with your hands and head.

Features

 • Ten songs and two or more difficulty tracks each
 • Hitbox adjustable to your body
 • Custom Track Editor(to be updated later)

We are a small indie game team consisting of one programmer and two idea providers.
It's a lot less, but we will do our best. Thank you!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: 4th Generation Intel® Core™ i5 Processors
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1050(Oculus : 1050ti)
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: 6th Generation Intel® Core™ i5 Processors
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1060
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...