Elephants Can’t Jump is a side-scrolling puzzle platformer with no jump mechanic (did the title give it away?). Join Akkoro, the salty octopus, and the rambunctious elephant Pengin, as they escape abduction on an alien spaceship.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
4 Thg03, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Elephants Can't Jump

 

Về trò chơi này

Elephants Can’t Jump is a side-scrolling puzzle platformer with no jump mechanic (did the title give it away?). Join Akkoro, the salty octopus, and the rambunctious elephant Pengin, as they escape abduction on an alien spaceship. Use Akkoro’s launch ability to fly through the air and puzzle your way from room to room, all the while collecting fellow abductees throughout the ship. Come join the gravity-defying feats of the greatest dodecapedal duo!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Dual Core 2GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Hardware Accelerated Graphics with 1GB memory
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...