Casual colorful physical puzzle with sweets, jumpers, teleports, accelerators, reverse gravity, traps, treadmills, Cupids, hearts, Valentines art and explosions.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
15 Thg01, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Blender Games trên Steam

Mua Chocolate makes you happy: Valentine's Day

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (67)

16 Tháng 7

✌✌✌ Our Blender Build Bundle 2 on Groupees! ✌✌✌

Hello dear players! Today we have prepared for you our Build Bundle 2 on Groupees, which can be purchased with a good discount!

https://groupees.com/blender2

0 bình luận Đọc thêm

10 Tháng 7

💥☕💥 Small Discounts list on our Games and Bundles! 💥☕💥

Hello dear players! Today we have prepared for you small list of our games, which can be purchased with a good discount!

Games with discount:
BAFF
aMAZE 2
aMAZE ZER0
aMAZE Valentine
aMAZE Lunar
aMAZE Christmas
aMAZE Gears
aMAZE Classic
aMAZE 3D
Bitcoin Collector: Spinners Attack

If you have one or several of our games, you can purchase our Bundle's with a higher discount!)

Bundles with discount:

Blender Games Bundle
aMAZE Bundle
Choco Bundle
Data Bundle
Blendformer Bundle
GraFi Bundle
BAFF Bundle

You can buy a gift for your friends our Bundle's for gifts with a good discount!)

Our Bundle's for gifts:

Blender Games Bundle for gifts
aMAZE Bundle for gifts
Choco Bundle for gifts
Data Bundle for gifts
Blendformer Bundle for gifts
GraFi Bundle for gifts
BAFF Bundle for gifts

Do not miss our special offers!
1 bình luận Đọc thêm

Về trò chơi này

Casual colorful physical puzzle with sweets, jumpers, teleports, accelerators, reverse gravity, traps, treadmills, Cupids, hearts, Valentines art and explosions.
The goal of the player is to keep the cookies on the chocolate bar for some time to pass the level.

In Chocolate makes you happy: Valentine's Day:
- 50 levels
- Explosions
- Jumpers
- Teleports
- Sweets
- Accelerators
- Traps
- Changing gravity
- Cupids
- Hearts
- Valentines art

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • HĐH: Windows 7, 8.1, 10
    • Bộ xử lý: Intel or AMD 2 GHz
    • Bộ nhớ: 2 GB RAM
    • Đồ họa: Any

Xem thêm từ Blender Games

Thẩm định viên nói gì

9 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...