Nom the colors!
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
22 Thg02, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Colorvore

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (3)

8 Tháng 4

Colorvore - Version 1.0.7 & Mobile Port

Changes


 • Tweaked spawn rates.
 • Optimized graphics.
 • Added social media score sharing.
 • A secret or two. ;D

Colorvore can also now be played on Android devices (with ads and sans achievements).
0 bình luận Đọc thêm

1 Tháng 3

Colorvore - Version 1.0.3

Changes:

 • Tweaked special spawn rate again.
 • Ironed out Chromy's speech bubbles.
0 bình luận Đọc thêm

CONTEST

The first people to get the "Who needs sleep?" and the "I taste RAINBOWS!!!" achievements will be forever immortalized here for all to worship. :D

Entry is simple:

 • Record yourself playing the game.
 • Either nom 1,000,000 orbs in a single sitting or last 24 hours without dying (or both?!).
 • Upload the video to your online-video-host-of-choice.
 • Tweet the video to @DreamverseMedia, #ColorvoreContest.

Once your video is confirmed you may take your place in gaming history as the ultimate, die-hard achievement hunter! :D"Who needs sleep?" Winner

[Yet to be claimed.]

"I taste RAINBOWS!!!" Winner

[Yet to be claimed.]

Về trò chơi này

Nom the colors!

The rules are simple:


 • CHROMY'S COLOR FADES OVER TIME.

 • IF CHROMY'S COLOR FADES OUT, YOU LOSE.

 • COLLECT COLOR ORBS THAT MATCH CHROMY'S CURRENT COLOR TO KEEP FROM FADING.

 • COLLECTING ORBS OF THE WRONG COLOR WILL ACCELERATE CHROMY'S FADING.

 • LARGER ORBS HAVE A BIGGER IMPACT IN RESTORING OR FADING.

 • CHROMY'S COLOR WILL SHIFT TO A RANDOM COLOR AFTER COLLECTING AN ORB.

 • ORBS COLLIDING INTO EACH OTHER ARE DESTROYED.

 • PULSING ORBS FULLY REVERSE FADING.

 • RAINBOW ORBS ALLOW CHROMY TO COLLECT ANY COLOR ORB FOR 5 SECONDS.

 • STATIC ORBS ARE TRAPS AND WILL FADE OUT CHROMY COMPLETELY EVEN IF POWERED-UP!

 • RUN AWAY FROM THE BLACK HOLE! IT CONSUMES EVERYTHING!!!

Now available on Android devices via the Google Play App Store (for free, sans-achievements).

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or Later
  • Bộ xử lý: i7 or greater
  • Bộ nhớ: 1 MB RAM
  • Đồ họa: AMD 5700 or greater
  • Lưu trữ: 230 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...