Experience the Polynesian Cultural Center in 3D 360VR!
Đánh giá chung:
8 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
6 Thg06, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Chơi The Polynesian Cultural Center VR Experience

Miễn phí
 

Về trò chơi này

Have you ever wondered what it's like to spend the day at the Polynesian Cultural Center - Hawaii's #1 paid attraction - on the North Shore of Oahu?

Experience each of the Center's amazing Polynesian villages, the incredible evening show Ha: Breath of Life, our beautiful mid-day canoe show Huki!, and our delightful Ali'i Luau Dinner Show in full 3D/360 VR.

This experience will give you just a taste of what you will find when you visit the Polynesian Cultural Center on your next trip to the beautiful island of Oahu.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10 Home
  • Bộ xử lý: Intel i7
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVidia 970 GTX +
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 9 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Although you are able to stream lower-quality video over the internet, you are also able to download high-quality (4K Stereo) videos. The total download size is around 9GB.

Thẩm định viên nói gì

5 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...