It’s the wildest Party Pack yet, with the absurd deathmatch Trivia Murder Party 2, the weird word circus Dictionarium, the hidden identity game Push The Button, the comedy contest Joke Boat and the offbeat personality test Role Models.
Đánh giá gần đây:
Cực kỳ tích cực (271) - 98% trên 271 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (375) - 97% trên 375 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
16 Thg10, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua The Jackbox Party Pack 6

Mua The Jackbox Party Pack 6 - Game + Soundtrack Bundle

Bao gồm 2 vật phẩm: The Jackbox Party Pack 6, The Jackbox Party Pack 6 - Soundtrack

-3%
$33.93
 

Về trò chơi này

It’s the wildest Party Pack yet with five hilarious new games!

1) The popular trivia deathmatch Trivia Murder Party 2 (1-8 players). Try to survive the bizarre new minigames.

2) The weird word circus Dictionarium (3-8 players). May the funniest definition win.

3) The hidden identity game Push The Button (4-10 players) . Can you discover the aliens in time?

4) The comedy contest Joke Boat (3-8 players). Craft one-liners for a cruise ship talent show.

5) The offbeat personality test Role Models (3-6 players). Find out who you really are. (Or at least what your friends think of you.)

Play using your phones, tablets or computers. No extra controllers needed!

NOTE: The Jackbox Party Pack 6 is in English only.

NOTE: The game is local multiplayer but can be enjoyed over streams with remote players.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista SP2+
  • Bộ xử lý: 2.66 Ghz Core 2 Duo or Greater
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 500+ / Radeon 5000+ or Greater
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 8.1+
  • Bộ xử lý: 2.33 GHz Quad Core or Greater
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 600+ / Radeon 6000+
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.12+
  • Bộ xử lý: 2.66 Ghz Core 2 Duo or Greater
  • Bộ nhớ: 4 MB RAM
  • Đồ họa: GeForce 500+ / Radeon 5000+ or Greater
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: 10.14
  • Bộ xử lý: 2.33 GHz Quad Core or Greater
  • Bộ nhớ: 8 MB RAM
  • Đồ họa: GeForce 600+ / Radeon 6000+
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 16.04
  • Bộ xử lý: 2.66 Ghz Core 2 Duo or Greater
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 500+ / Radeon 5000+ or Greater
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 18.04
  • Bộ xử lý: 2.33 GHz Quad Core or Greater
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 500+ / Radeon 5000+ or Greater
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

22 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...