Sky of Destruction is a top-down shooter created by a team of two people. Combine aircrafts in your combat fleet, which will help you during the mission. Your goal is to destroy the enemy aircraft carrier or buildings, breaking through the enemy air armada. Explosions and total destruction!
Đánh giá chung:
Trái chiều (19) - 68% trên 19 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
25 Thg04, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We have many ideas and several options for expanding the game.
It is important for us to know the feedback from the players before the main release of the game.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“About a few months to half of the year. Everything depends on the amount of future changes in the game.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“In our plans to make a single campaign and new types of aircraft. Expanded improvement of aircraft carriers and the construction of turrets during the campaign.
Consumable super weapons and various aircraft gains. We have plans to create a store where the player will be able to sell unwanted items pumping their aircraft or buy consumables.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“At the moment, the main functionality of the game, the generated missions, the leveling of the aircraft are implemented.
The game is stable. You can already enjoy the game.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“Most likely the price will be increased after the release of the game.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We will improve the development of the game, collecting feedback from players. It is very important for us to know what game mechanics are most liked by the players, and which do not. Based on the preferences of the players, we will choose the further vector of the project development.
If you write your comments or suggestions in the discussions of the game, it will help us in the development.”
Đọc thêm
Xem qua toàn bộ franchise Satur Entertainment trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Sky Of Destruction

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (11)

6 Tháng 8

Update 0.2.3


 • Updated version of the game engine.

 • Fixed a bug where the Leviathan gun continued to shoot after the destruction of the aircraft.

 • Fixed a bug where planes stopped shooting after a long game.

 • Amy projectile duration increased from 3 to 5 seconds.

 • Amy projectile effect fixed.

 • Improved performance.

 • Improved rendering performance. Now the image moves more smoothly.

 • The balance of received resources for the destruction of aircraft has been changed.
0 bình luận Đọc thêm

20 Thg05

Update 0.2.2


 • Replaced enemy armor indicator.

 • Added indicator for the enemy carriers armor.

 • Aircraft flight speed reduced and game speed slightly reduced. Now it is a bit easier to shoot down enemy planes.

 • Added description of consumable items.

 • Improved operation of the interface buttons.


0 bình luận Đọc thêm
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi nàySky of Destruction is a top-down shooter created by a team of two people.
Before starting a mission, select a combination of three types of aircraft in your fleet, which will help you during the mission.
Your goal is to destroy the enemy aircraft carrier or buildings, breaking through the enemy air armada.

Switch between planes during the mission. If your plane was hit, it’s not the end of the game, the extermination of the enemy does not stop. But keep your aircraft carrier safe.

Pump a lot of parameters of your aircraft with a large selection of items that you will receive with the successful completion of missions. Each aircraft has its own inventory of individual form.
Put items in the most effective way.

Enjoy the juicy explosions of enemy buildings and their physical destruction.
Explosions and total destruction!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: 64-bit Windows 7 / 8 / 10
  • Bộ xử lý: 2.8 GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 1 GB VRAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ Satur Entertainment

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...