Detta spel kan innehåll material som inte är lämpligt för alla åldrar
eller för visning på jobbet.

Utvecklarna beskriver innehållet så här:

“This Game may contain content not appropriate for all ages: Blood, Partial Nudity, Sexual Themes, Strong Language, Use of Alcohol, Violence.”

Ditt lokala medieråd kräver att du anger ditt födelsedatum för att fortsätta *

Hej, vill du ha den här typen av varningar i framtiden?

* Ditt födelsedatum krävs tydligen av ditt lokala medieråd för att få åtkomst till vissa produkter. Denna data är endast till för verifieringsändamål och kan inte lagras på våra servrar. Tyvärr :(
Dina inställningar är konfigurerade för att varna dig angående den här typen av vuxet innehåll.
Ändra preferenser