ข่าวสาร

Game นี้อาจบรรจุเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับทุกวัย
หรืออาจไม่เหมาะสมหากดูในที่ทำงาน

ผู้พัฒนาอธิบายเนื้อหาในลักษณะนี้:

“-Panty shots -Lewd jokes & dialog -Bath scene where characters appear in towels”

เฮ้ คุณต้องการจะซ่อนคำเตือนประเภทนี้ในอนาคตหรือไม่?

การปรับแต่งของคุณถูกกำหนดค่าไว้เพื่อเตือนคุณเกี่ยวกับเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ในลักษณะนี้
แก้ไขการปรับแต่ง