Detta spel kan innehåll material som inte är lämpligt för alla åldrar
eller för visning på jobbet.

Utvecklarna beskriver innehållet så här:

“-Panty shots -Lewd jokes & dialog -Bath scene where characters appear in towels”

Hej, vill du ha den här typen av varningar i framtiden?

Dina inställningar är konfigurerade för att varna dig angående den här typen av vuxet innehåll.
Ändra preferenser