Възможно е този продукт (Game) да включва съдържание, което не е подходящо за всички възрасти
или може би е неуместно за преглеждане на работа.

Разработчиците описват съдържанието така:

“-Panty shots -Lewd jokes & dialog -Bath scene where characters appear in towels”

Хей, бихте ли искали да скриете този вид предупреждения за в бъдеще?

Предпочитанията Ви са конфигурирани, така че да бъдете предупреждавани за подобен вид съдържание за възрастни.
Редактиране на предпочитанията