Dette produktet har muligens innhold som ikke er passende for alle aldre,
eller å se på arbeidsplassen.

Utviklerne beskriver innholdet slik:

“This Game may contain content not appropriate for all ages, or may not be appropriate for viewing at work: strong violence, blood, bad language, general mature content.”

Skriv inn fødselsdatoen din for å fortsette:

Hei, vil du skjule denne typen advarsel i fremtiden?

Dataene brukes kun til bekreftelse og lagres ikke.
Innstillingene dine er konfigurert til å advare deg om denne typen voksent innhold.
Rediger innstillinger