Възможно е този продукт (DLC) да включва съдържание, което не е подходящо за всички възрасти
или може би е неуместно за преглеждане на работа.

Разработчиците описват съдържанието така:

“This Game may contain content not appropriate for all ages, or may not be appropriate for viewing at work: strong violence, blood, bad language, general mature content.”

Моля, въведете рождената си дата, за да продължите:

Хей, бихте ли искали да скриете този вид предупреждения за в бъдеще?

Тези данни са единствено с цел потвърждаване и няма да бъдат запазени.
Предпочитанията Ви са конфигурирани, така че да бъдете предупреждавани за подобен вид съдържание за възрастни.
Редактиране на предпочитанията