ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, กลยุทธ์, อินดี้, แคชชวล - วันวางจำหน่าย: 8 เม.ย. 2013

Play the brand new “Back to Work” campaign with 21 new levels. Unleash the chaos with 3 new special destruction tools. Make cars fly, control swarms of cars and start asteroid hails. Unlock 10 new achievements. Do all this with the freshly updated Demolition Inc.

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Zeroscale
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Demolition Inc - Level & Weapon DLC
ประเภท: แอ็คชัน, กลยุทธ์, อินดี้, แคชชวล
ผู้พัฒนา: Zeroscale
ผู้จัดจำหน่าย: Zeroscale
วันวางจำหน่าย: 8 เม.ย. 2013