ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, แคชชวล, อินดี้, จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 19 ก.ย. 2011

Assume the role of the daring demolition worker Mike and start a devastating chain reaction on earth!

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Zeroscale
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Demolition Inc.
ประเภท: แอ็คชัน, แคชชวล, อินดี้, จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Zeroscale
ผู้จัดจำหน่าย: Zeroscale
วันวางจำหน่าย: 19 ก.ย. 2011