ข่าวสาร
เกมนี้
กลยุทธ์, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 16 มิ.ย. 2011

A fusion of lo-fi electronica and highly-polished dance music, the score by nervous_testpilot aka Paul Taylor has drawn widespread acclaim and available for purchase if you own non-soundtrack edition of Frozen Synapse.

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Mode 7
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Frozen Synapse: Soundtrack
ประเภท: กลยุทธ์, อินดี้
ผู้พัฒนา: Mode 7
ผู้จัดจำหน่าย: Mode 7
วันวางจำหน่าย: 16 มิ.ย. 2011