ข่าวสาร
เกมนี้
อินดี้, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 26 พ.ค. 2011

Brings the simultaneous turn-based strategy genre up-to-date and lets you give detailed, accurate orders to your squad.

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Mode 7
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Frozen Synapse
ประเภท: อินดี้, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Mode 7
ผู้จัดจำหน่าย: Mode 7
วันวางจำหน่าย: 26 พ.ค. 2011