ข่าวสาร
เกมนี้
อินดี้, แคชชวล - วันวางจำหน่าย: 17 มิ.ย. 2011

Dynamic abstract sandbox universe. Changes and evolves as you do.

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Solar 2
ประเภท: อินดี้, แคชชวล
ผู้พัฒนา: Murudai
ผู้จัดจำหน่าย: Murudai
วันวางจำหน่าย: 17 มิ.ย. 2011