ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, อินดี้, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 14 มี.ค. 2013

Build and brawl in this fast and frantic mash-up! Race your opponents to build the most powerful towers in Slam Bolt City while defending against deceptively adorable baddies and hugely epic bosses.

วิดีโอแอ็คชัน เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Fire Hose Games
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Slam Bolt Scrappers
ประเภท: แอ็คชัน, อินดี้, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Fire Hose Games
ผู้จัดจำหน่าย: Fire Hose Games
วันวางจำหน่าย: 14 มี.ค. 2013