เกมนี้
ผจญภัย, อินดี้, แคชชวล - วันวางจำหน่าย: 22 เม.ย. 2011

Life on Tiny Planet was calm and carefree until a great disaster occurred - Tiny Planet was hit by a meteor! The world fell apart and now its future depends only on you!

อีก อินดี้ วิดีโอ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: The Tiny Bang Story
ประเภท: ผจญภัย, อินดี้, แคชชวล
ผู้พัฒนา: Colibri Games
ผู้จัดจำหน่าย: Colibri Games
วันที่วางจำหน่าย: 22 เม.ย. 2011