ข่าวสาร
เกมนี้
ผจญภัย, แคชชวล, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 22 เม.ย. 2011

Life on Tiny Planet was calm and carefree until a great disaster occurred - Tiny Planet was hit by a meteor! The world fell apart and now its future depends only on you!

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: The Tiny Bang Story
ประเภท: ผจญภัย, แคชชวล, อินดี้
ผู้พัฒนา: Colibri Games
ผู้จัดจำหน่าย: Colibri Games
วันวางจำหน่าย: 22 เม.ย. 2011