ข่าวสาร
เกมนี้
อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 20 ก.ค. 2007

Gish isn't your average hero. In fact, he's not your average anything...you see, Gish is a ball of tar. A Sunday stroll with his lady friend, Brea, goes awry when a shadowy figure emerges from an open manhole and pulls Brea below ground.

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Gish
ประเภท: อินดี้
ผู้พัฒนา: Cryptic Sea
ผู้จัดจำหน่าย: Chronic Logic
วันวางจำหน่าย: 4 พ.ค. 2004