ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, แคชชวล, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 26 มิ.ย. 2013

The incredibly challenging and addictive Super Splatters! With elastic suicidal blobs and extraordinary liquid physics that actually affect the way you play, Super Splatters delivers fresh gameplay, ripe with tons of tricks to explore.

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Super Splatters
ประเภท: แอ็คชัน, แคชชวล, อินดี้
ผู้พัฒนา: SpikySnail
ผู้จัดจำหน่าย: SpikySnail
วันวางจำหน่าย: 26 มิ.ย. 2013