ข่าวสาร
เกมนี้
ผจญภัย, แคชชวล - วันวางจำหน่าย: 30 มิ.ย. 2011

Agent Nelson Tethers just solved his biggest case yet. So why isn't he satisfied? Venture back to eerie Scoggins, Minnesota to solve the mystery of "the Hidden People" once and for all!

วิดีโอผจญภัย เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Telltale Games
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Puzzle Agent 2
ประเภท: ผจญภัย, แคชชวล
ผู้พัฒนา: Telltale Games
ผู้จัดจำหน่าย: Telltale Games
วันวางจำหน่าย: 30 มิ.ย. 2011