ข่าวสาร
เกมนี้
อินดี้, แคชชวล - วันวางจำหน่าย: 1 มี.ค. 2011

Julian Luxemburg has prepared a dinner for two at his place – but things go awry when the date does not show up and he is left waiting at his dinner table, the clock’s ticking growing unbearably loud.

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Stout Games
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Dinner Date
ประเภท: อินดี้, แคชชวล
ผู้พัฒนา: Stout Games
ผู้จัดจำหน่าย: Stout Games
วันวางจำหน่าย: 1 มี.ค. 2011