ข่าวสาร
เกมนี้
อินดี้, จำลองสถานการณ์ - วันวางจำหน่าย: 2 มี.ค. 2011

Zachtronics Industries is back with an ambitious new design-based puzzle game. Take on the role of a Reactor Engineer working for SpaceChem, the leading chemical synthesizer for frontier colonies.

วิดีโอจำลองสถานการณ์ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: SpaceChem
ประเภท: อินดี้, จำลองสถานการณ์
ผู้พัฒนา: Zachtronics
ผู้จัดจำหน่าย: Zachtronics
วันวางจำหน่าย: 2 มี.ค. 2011