ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, แคชชวล, อินดี้, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 4 ต.ค. 2012

This map pack adds three action packed levels to your game!ChasmThe Chasm was going to be a hub of transport and mining operations. The plan was to create thousands of new jobs and strengthen the living standards of the people of Elysion One.

วิดีโอแอ็คชัน เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Coffee Stain Studios
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Sanctum: Map Pack 2
ประเภท: แอ็คชัน, แคชชวล, อินดี้, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Coffee Stain Studios
ผู้จัดจำหน่าย: Coffee Stain Studios
วันวางจำหน่าย: 4 ต.ค. 2012