ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 25 พ.ค. 2012

Command your own troops, man authentic weaponry and take to the sky in deadly warplanes.

วิดีโอกลยุทธ์ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Deep Silver
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Iron Front: Digital War Edition
ประเภท: แอ็คชัน, จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: X1 Software AWAR
ผู้จัดจำหน่าย: Deep Silver
วันวางจำหน่าย: 25 พ.ค. 2012

Blood

Language

Violence