รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
เกมนี้
อินดี้, แข่งขันความเร็ว - วันวางจำหน่าย: 21 พ.ย. 2011

Get closer than ever before to the world of adrenaline pumping sky-racing where flyboys can test and master their flying and combat skills against the deadliest opponents! Admire amazingly detailed terrains.

วิดีโอแข่งขันความเร็ว เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Kalypso Media Digital
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: SkyDrift
ประเภท: อินดี้, แข่งขันความเร็ว
ผู้พัฒนา: Digital Reality
ผู้จัดจำหน่าย: Kalypso Media Digital
วันวางจำหน่าย: 21 พ.ย. 2011