ข่าวสาร
เกมนี้
จำลองสถานการณ์ - วันวางจำหน่าย: 29 ต.ค. 2010

The sequel to the best-selling worldwide hit "Farming Simulator" has loads of new features! Assume the role of a farmer experiencing the challenge of 18 hour days running a new farm in the middle of beautiful rolling countryside.

วิดีโอจำลองสถานการณ์ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Farming Simulator 2011
ประเภท: จำลองสถานการณ์
ผู้พัฒนา: Giants Software
ผู้จัดจำหน่าย: Giants Software
วันวางจำหน่าย: 29 ต.ค. 2010