ข่าวสาร
เกมนี้
ผจญภัย - วันวางจำหน่าย: 15 เม.ย. 2010

5 Games, 1 Price! Delivered monthly Wield psychic powers against fearsome foes in epic comedy saga over 5 monthly episodes An otherworldy power for controlling matter and space calls to the strongest and strangest who might wield it -- intergalactic warlords and...

วิดีโอผจญภัย เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Telltale Games
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Sam & Max: The Devil’s Playhouse
ประเภท: ผจญภัย
ผู้พัฒนา: Telltale Games
ผู้จัดจำหน่าย: Telltale Games
วันวางจำหน่าย: 15 เม.ย. 2010

Alcohol Reference
Cartoon Violence
Comic Mischief
Mild Language
Suggestive Themes