เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Attack on Pearl Harbor Trailer 1
ผู้พัฒนา: Legendo Entertainment AB
ผู้จัดจำหน่าย: SimBin
วันที่วางจำหน่าย: 20 ส.ค. 2007

Violence