ข่าวสาร
เกมนี้
แข่งขันความเร็ว, จำลองสถานการณ์, กีฬา - วันวางจำหน่าย: 12 ธ.ค. 2012

The Game That Revolutionized the Racing Genre.

วิดีโอแข่งขันความเร็ว เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก SimBin
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: GTR 2 FIA GT Racing Game
ประเภท: แข่งขันความเร็ว, จำลองสถานการณ์, กีฬา
ผู้พัฒนา: SimBin Studios AB
ผู้จัดจำหน่าย: SimBin
วันวางจำหน่าย: 10 ก.ย. 2006