ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, เล่นฟรี, ผู้เล่นจำนวนมาก, สวมบทบาท, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 15 ธ.ค. 2010

EVE Online is a game where history is written by the players in a universe of unrivaled beauty, depth and opportunity. Become one with your ship and embark on a story of industry, exploration and conquest as you weave your legend into the fabric of New Eden.

วิดีโอเล่นฟรี เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก CCP
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: EVE Online
ประเภท: แอ็คชัน, เล่นฟรี, ผู้เล่นจำนวนมาก, สวมบทบาท, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: CCP
ผู้จัดจำหน่าย: CCP
วันวางจำหน่าย: 6 พ.ค. 2003

Violence