ข่าวสาร
เกมนี้
เล่นฟรี, ผู้เล่นจำนวนมาก, สวมบทบาท - วันวางจำหน่าย: 15 ธ.ค. 2010

Explore. Build. Conquer. EVE Online immerses you in a sci-fi experience where your every action can have rippling effects across a massive online universe. Team with and compete against over 500,000 players in epic starship battles or wage economic warfare on the...

วิดีโอเล่นฟรี เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก CCP
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: EVE Online
ประเภท: เล่นฟรี, ผู้เล่นจำนวนมาก, สวมบทบาท
ผู้พัฒนา: CCP
ผู้จัดจำหน่าย: CCP
วันวางจำหน่าย: 6 พ.ค. 2003

Violence