ข่าวสาร
เกมนี้
แข่งขันความเร็ว, กีฬา - วันวางจำหน่าย: 16 พ.ค. 2008

Get behind the wheel of the world's biggest and baddest monster trucks! Experience extreme monster track action as you catch massive air, crush cars, perform crazy stunts and destroy everything in your path as you race to the finish line.

วิดีโอแข่งขันความเร็ว เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Activision
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Monster Jam®
ประเภท: แข่งขันความเร็ว, กีฬา
ผู้พัฒนา: Torus Games
ผู้จัดจำหน่าย: Activision
วันวางจำหน่าย: 13 พ.ย. 2007

Mild Violence