ข่าวสาร
เกมนี้
กลยุทธ์, แคชชวล - วันวางจำหน่าย: 7 ธ.ค. 2010

The biggest, brightest Bejeweled ever! Discover all-new ways to play the world’s #1 puzzle game. Find your perfect match with 8 breathtaking game modes that meet all your moods — ease into Classic Bejeweled for cascades of fun, journey through 40 challenging Quest...

วิดีโอกลยุทธ์ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก PopCap Games, Inc.
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Bejeweled® 3
ประเภท: กลยุทธ์, แคชชวล
ผู้พัฒนา: PopCap Games, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย: PopCap Games, Inc.
วันวางจำหน่าย: 7 ธ.ค. 2010