ข่าวสาร
เกมนี้
กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 29 ก.ค. 2011

Building on Supreme Ruler 2010 and 2020, BattleGoat Studios invites you to relive the tension and uncertainty of the Cold War. As the 1950’s approach, the Korean War looms, the Arms Race intensifies, the Berlin Crisis leads to the formation of NATO, and the world...

วิดีโอกลยุทธ์ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Supreme Ruler: Cold War
ประเภท: กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: BattleGoat Studios
ผู้จัดจำหน่าย: BattleGoat Studios
วันวางจำหน่าย: 29 ก.ค. 2011