ข่าวสาร
เกมนี้
กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 19 เม.ย. 2011

In the world of Majesty, you are the ruler of the Kingdom. Your rule is not absolute, however, as you face subjects that are independent and stubborn. They will need a great deal of persuasion before they carry out your wishes...

วิดีโอกลยุทธ์ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Paradox Interactive
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Majesty 2 Collection
ประเภท: กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: 1C:InoCo
ผู้จัดจำหน่าย: Paradox Interactive
วันวางจำหน่าย: 19 เม.ย. 2011

การเล่นออนไลน์ไม่ได้จัดระดับโดย ESRB