ข่าวสาร
เกมนี้
สวมบทบาท - วันวางจำหน่าย: 5 พ.ย. 2007

A fantasy voyage through the great mythologies, Loki allows the player to take on the role of one of the four heroes of the game, each drawn from a different mythology: a mighty Norse fighter, a fierce Greek warrior, a powerful Egyptian magician or an Aztec shaman who m

วิดีโอสวมบทบาท เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Focus Home Interactive
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Loki
ประเภท: สวมบทบาท
ผู้พัฒนา: Cyanide Studios
ผู้จัดจำหน่าย: Focus Home Interactive
วันวางจำหน่าย: 2 ต.ค. 2007