ข่าวสาร
เกมนี้
แคชชวล, แข่งขันความเร็ว, จำลองสถานการณ์, กีฬา - วันวางจำหน่าย: 28 มิ.ย. 2012

The Olympic Games are responsible for some of the most memorable scenes in sporting history.It’s the global stage where dreams are realised, heroes are made, and moments that will be remembered for years happen right before your eyes.

วิดีโอกีฬา เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก SEGA
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: London 2012: The Official Video Game of the Olympic Games
ประเภท: แคชชวล, แข่งขันความเร็ว, จำลองสถานการณ์, กีฬา
ผู้พัฒนา: SEGA Studios Australia
ผู้จัดจำหน่าย: SEGA
วันวางจำหน่าย: 28 มิ.ย. 2012