ข่าวสาร
เกมนี้
กีฬา, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 19 ต.ค. 2011

Worms™ Crazy Golf is a hilarious mixture of the explosive action of Worms™ and the puzzle-based challenges of crazy golf! All of the trademark Worms™ humour, comic violence, and cartoon visuals are present, combined with addictive yet accessible golf gameplay.

วิดีโอกีฬา เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Worms Crazy Golf
ประเภท: กีฬา, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Team17 Digital Ltd
ผู้จัดจำหน่าย: Team17 Digital Ltd
วันวางจำหน่าย: 19 ต.ค. 2011

Comic Mischief

Mild Cartoon Violence