ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, แคชชวล, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 15 ต.ค. 2010

Experience the music in a new way. Feel it pulse around you. The Polynomial is a 3D space shooter with unique, fractal based scenery that animates to the music.

วิดีโอแอ็คชัน เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: The Polynomial - Space of the music
ประเภท: แอ็คชัน, แคชชวล, อินดี้
ผู้พัฒนา: Dmytry Lavrov
ผู้จัดจำหน่าย: Dmytry Lavrov
วันวางจำหน่าย: 15 ต.ค. 2010