ข่าวสาร
เกมนี้
แคชชวล, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 14 ก.พ. 2007

Bullet Candy is a fast paced, action packed arena shooter. There are a variety of combo systems and many secret techniques that you can employ to get the best score and weapon upgrades possible.

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Bullet Candy
ประเภท: แคชชวล, อินดี้
ผู้พัฒนา: R C Knight
วันวางจำหน่าย: 14 ก.พ. 2007