ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 27 มี.ค. 2007

Joint Task Force is the real-time strategy (RTS) game where you command the frontline forces in tomorrow's most hazardous conflicts. Lead twenty dramatic missions in explosive war-zones including the Middle East, Central Asia, and the Balkans.

วิดีโอแอ็คชัน เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Joint Task Force
ประเภท: แอ็คชัน, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Most Wanted Entertainment
ผู้จัดจำหน่าย: HD Publishing
วันวางจำหน่าย: 12 ก.ย. 2006

Blood

Drug Reference

Language

Violence