ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, กลยุทธ์, อินดี้, แคชชวล - วันวางจำหน่าย: 2 ธ.ค. 2010

Rewrite history as you take control of the brutal Vikings, the devious Aztecs or the crafty Chinese in their global quest to win the favour of the Gods! Swords & Soldiers is a side-scrolling strategy game that lets you control an entire army and lets you wield...

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Ronimo Games
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Swords and Soldiers HD
ประเภท: แอ็คชัน, กลยุทธ์, อินดี้, แคชชวล
ผู้พัฒนา: Ronimo Games
ผู้จัดจำหน่าย: Ronimo Games
วันวางจำหน่าย: 2 ธ.ค. 2010